Iskolánkba felvételi alapján kerülhetnek be növendékek. Ennek időpontját április hónapban hirdetjük meg (módja: helyi újság, plakát, honlap, felvételi tájékoztató brosúra), és általában június első felében tartjuk. A játékos felvételi keretében vizsgáljuk a gyermekek hallását (éneklés), ritmusérzékét (tapsolás). Kérjük, hogy egy-két dal eléneklésével készüljenek!
 
Műfajok és tanulható tárgyak
 
Klasszikus zene: szolfézs, zongora, csembaló, hegedű, gordonka, magánének, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba, gitár, ütő, harmonika

Népzene: népi hegedű, népi brácsa, tambura, népi furulya, citera, népi ének, tekerő, népi harmonika

A hangszerek beszerzéséről a szülőnek kell gondoskodnia, de a kezdőknél (egyes nagy értékű hangszerek esetén a későbbiekben is) az iskola tud kölcsönzési lehetőséget nyújtani.

Egy növendék számára egy hangszer, ill. énekes szak és a hozzá kapcsolódó kötelező tárgyak tanulását tudjuk biztosítani térítési díj ellenében (2 szakos tanuló már tandíjat fizet).
 
A képzés szerkezete
 
Az oktatás a Pedagógiai program és a központi tantervek alapján összeállított Helyi tanterv szerint zajlik.

A hangszertanulást - az általános iskola első, második osztályos tanulóknál - megelőzi a kiselőképző és az előképző évfolyam. Az óvodás korúaknak a Faluházban zeneovis foglalkozást is szervezünk (nem zeneiskolai keretek között).

A hangszeres évfolyamokon a főtárgy órák mellett a 4. évfolyam végéig kötelező a szolfézs, majd azt követően a következők közül valamelyik tárgy választható, de szintén kötelező jelleggel: szolfézs, zeneelmélet, kamarazene, zenetörténet, népdalkör, kamaraének, népzeneismeret, zenekar (fúvós, vonós, gitár, tambura), kórus.

A FOGLALKOZÁSOK IDŐTARTAMA:

- Hangszeres órák (egyéni foglalkozás): 2x30 perc/hét (B-tagozaton: 2x45 perc/hét)

- Csoportos órák (szolfézs, zenetörténet, zenekar): 2x45 perc/hét

A beosztástól függően egy tanulónak kettőnél több napon is lehet órája.

A tanév szeptember első hetében órabeosztással kezdődik, melyről a tanulókat plakátok és a helyi médiák útján tájékoztatjuk.