A zeneiskola növendékei és tanárai nevében megköszönjük, ha ebben az évben is támogatja a Kalász Művészeti, Nevelési Alapítványt felajánlásaival és jövedelemadója 1%-ával!


Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány
Számlaszám: 10103874-49250900-01000000
Adószám: 18700224-1-41

Az alapítvány alapítója: Sári József zeneszerző, pedagógus

Az alapítvány kuratóriuma:
Eredics Gábor a kuratórium elnöke
Papp Ágnes a kuratórium titkára 
Csemiczky Miklós

 

A Kalász Művészeti, Nevelési Alapítványt 2002-ben alapította Sári József zeneszerző, a Kalász Művészeti Iskola vezetőségének kezdeményezésére. Az alapításkor megfogalmazott célok között kiemelten szerepeltek a következők:

 • Budakalász és a szomszéd települések klasszikus zenei, népzenei, egyházzenei, nemzetiségi művészeti tradíciók továbbéltetése, a fennmaradásukban veszélyeztetett hagyományos kulturális javak megőrzésében való tevékeny részvétel.
 • A Kalász Művészeti Iskola egyedi pedagógiai programjában megfogalmazott művészeti-nevelési célok és tapasztalatok országos és nemzetközi képviselete, ezek széles körű megismertetése, együttműködésben történő fejlesztése.
 • A városban önszerveződő művészeti együttesek, csoportok, zenekarok, énekkarok, egyesületek közötti kapcsolat erősítése. Művészeti csoportok működtetése.
 • A budakalászi Kalász Művészeti Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása. A művészetoktatás, a zeneoktatás szakmai fejlesztése, az iskola tárgyi feltételeinek javítása. Az iskola működési feltételeinek, stratégiai fejlesztéseinek előmozdítása: épület, hangszerállomány, könyvtár, informatikai, kommunikációs fejlesztések, egyéb innovációk vonatkozásában.
 • Az alapítvány részt kíván vállalni a művészetek és az információs társadalom kapcsolatának innovációjában, a korszerű informatika és a hagyományos zenei és művészeti hagyományok összekapcsolásában.

Az alapítvány kiemelten támogatja a következő feladatokat:

 • Zenei pedagógiai módszertani kísérletek támogatása, hazai és nemzetközi kurzusok, mesterkurzusok, szakmai tanulmányutak, népzenei gyűjtő utak szervezése, lebonyolítása. E témakörökben pályázatok kiírása, ösztöndíjak biztosítása.
 • Ismeretterjesztő, zenei hagyományőrző a művészetoktatást, tehetséggondozást érintő rendezvények szervezése, lebonyolítása.
 • Kiadványok: kotta, könyv, hangzó anyag, képi és multimédiás előállítása, terjesztése.
 • Az iskola hangszerállományának és tárgyi feltételeinek fejlesztése, a meglévő hangszerek karbantartása.
 • Népi hangszerek gyűjtése, beszerzése, felújítása, karbantartása, valamint készítése, forgalmazása.
 • A nemzetiségi lakosság kulturális és népzenei, néptánc hagyományai megőrzésének támogatása, hagyományápoló együttesek létrehozása, művészeti programjuk segítése, támogatása.
 • A nevelőtestület tagjainak és növendékeinek részvétele szakmai találkozókon.
 • Az iskola által szervezett zenei rendezvények, hangversenyek támogatása.
 • A kiemelten tehetséges növendékek szereplési lehetőségeinek bővítése, ennek anyagi támogatása, ösztöndíjak, tanulmányutak, egyéb lehetőségek biztosításával.
 • Hangverseny-, operalátogatás támogatása.
 • A tehetséges, de nehéz anyagi helyzetben lévő gyermekek támogatása a térítési díj egészének, vagy egy részének átvállalásával.
 • Tehetségkutató, tehetséggondozó művészeti szaktáborok, sport és szabadidős, valamint az egészséges életmódra nevelő táborok szervezése, lebonyolítása. Mások által ugyanezen célból szervezett táborokon való részvétel támogatása.
  Az alapítvány valamennyi céljának, feladatának nemzetközi megismertetése, külföldi kapcsolatok felkutatása, együttműködés kialakítása, fenntartása. Külföldi projektekben való részvétel.
 • Külföldi cserekapcsolatok támogatása. A kapcsolattartás fejlesztése érdekében nyelvtanfolyamok, az anyanyelvi környezetű nyelvgyakorlás, nyelvvizsga támogatása.
 • Az alapítvány céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan szervezettel és személlyel, aki a célok megvalósításán fáradozik.
 • A közhasznú szervezetekre vonatkozó törvény értelmező rendelkezése szerint az alapítvány tevékenysége:
  nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység.