Cím: 2011 Budakalász, Szentendrei út 9/A • Telefon/fax: 26/343-418, 26/540-418 • Mobil: 30/445-83-83 • Email: iskola@kami.hu

Az alapítvány céljai

A Kalász Művészeti, Nevelési Alapítványt 2002-ben alapította Sári József zeneszerző, a Kalász Művészeti Iskola vezetőségének kezdeményezésére. Az alapításkor megfogalmazott célok között kiemelten szerepeltek a következők: 

 

·        Budakalász és a szomszéd települések klasszikus zenei, népzenei, egyházzenei, nemzetiségi művészeti tradíciók továbbéltetése, a fennmaradásukban veszélyeztetett hagyományos kulturális javak megőrzésében való tevékeny részvétel.

·        A Kalász Művészeti Iskola egyedi pedagógiai programjában megfogalmazott művészeti-nevelési célok és tapasztalok országos és nemzetközi képviselete, ezek széles körű megismertetése, együttműködésben történő fejlesztése.

·        A községben önszerveződő művészeti együttesek, csoportok, zenekarok, énekkarok, egyesületek közötti kapcsolat erősítése. Művészeti csoportok működtetése.

·        A budakalászi Kalász Művészeti Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása. A művészetoktatás, a zeneoktatás szakmai fejlesztése, az iskola tárgyi feltételeinek javítása. Az iskola működési feltételeinek, stratégiai fejlesztéseinek előmozdítása: épület, hangszerállomány, könyvtár, informatikai, kommunikációs fejlesztések, egyéb innovációk vonatkozásában.

·        Az alapítvány részt kíván vállalni a művészetek és az információs társadalom kapcsolata innovációjában, a korszerű informatika és a hagyományos zenei és művészeti hagyományok összekapcsolásában.

 

Az alapítvány kiemelten támogatja a következő feladatokat:

 

·      Zenei pedagógiai módszertani kísérletek támogatása, hazai és nemzetközi kurzusok, mesterkurzusok, szakmai tanulmányutak, népzenei gyűjtő utak szervezése, lebonyolítása. e témakörökben pályázatok kiírása ösztöndíjak biztosítása.

·      Ismeretterjesztő, zenei hagyományőrző a művészetoktatást, tehetséggondozást érintő rendezvények szervezése, lebonyolítása.

·      Kiadványok – kotta, könyv, hangzó anyag, képi és multimédiás – előállítása, terjesztése.

·      Az iskola hangszerállományának és tárgyi feltételeinek fejlesztése, a meglévő hangszerek karbantartása.

·      Népi hangszerek gyűjtése, beszerzése, felújítása, karbantartása, valamint készítése forgalmazása.

·      A nemzetiségi lakosság kulturális és népzenei, néptánc hagyományai megőrzésének támogatása, hagyományápoló együttesek létrehozása, művészeti programjuk segítése, támogatása.

·      A nevelőtestület tagjainak és növendékeinek részvétele szakmai találkozókon.

·      Az iskola által szervezett zenei rendezvények, hangversenyek támogatása.

·      A kiemelten tehetséges növendékek szereplési lehetőségeinek bővítése, ennek anyagi támogatása, ösztöndíjak, tanulmányutak, egyéb lehetőségek biztosításával.

·      Hangverseny, operalátogatás támogatása.

·      A tehetséges, de nehéz anyagi helyzetben lévő gyermekek támogatása a térítési díj egészének, vagy egy részének átvállalásával.

·      Tehetségkutató, tehetséggondozó művészeti szaktáborok, sport és szabadidős, valamint az egészséges életmódra nevelő táborok szervezése, lebonyolítása. Mások által ugyanezen célból szervezett táborokon való részvétel támogatása.

·      Az alapítvány valamennyi céljának, feladatának nemzetközi megismertetése, külföldi kapcsolatok felkutatása, együttműködés kialakítása, fenntartása. Külföldi projektekben való részvétel. Külföldi cserekapcsolatok támogatása. A kapcsolattartás fejlesztése érdekében nyelvtanfolyamok, az anyanyelvi környezetű nyelvgyakorlás, nyelvvizsga támogatása.

 

Az alapítvány céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan szervezettel és személlyel, aki a célok megvalósításán fáradozik.

 

A közhasznú szervezetekre vonatkozó törvény értelmező rendelkezése szerint az alapítvány tevékenysége:

·      nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

·      kulturális tevékenység.

 


nyomtatási nézet