Cím: 2011 Budakalász, Szentendrei út 9/A • Telefon/fax: 26/343-418, 26/540-418 • Mobil: 30/445-83-83 • Email: iskola@kami.hu

Tanszakaink

Iskolánkba a gyermek a szülő kérésére, felvételi meghallgatás után kerülhet. A felvételi bizottság játékos formában vizsgálja a tanuló zenei képességeit, hangját, ritmusérzékét.

A képzés szerkezete

A képzés a központi ajánlott tantervek és a pedagógiai program szerint zajlik.

Hangszertanulást előkészítő szakasz

Első osztályos tanulóknál           szolfézs kiselőképző

2-3 osztályos tanulóknál            szolfézs előképző

Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni, de legalább az első és második osztályosoknál javasoljuk.

Az előképző csoportos foglalkozás, melynek időtartama: heti 2x45 perc.

Az iskola klasszikus és népzenei tanszakokon folytat képzést. Az egyes tárgyak képzési ideje eltérő, vannak úgynevezett rövid és hosszú tanszakok. A foglalkozások időtartama általában heti 2x30 perc, melyet nagyobb tanulók esetében heti 1x60 perc időtartamban is meg lehet tartani.

A tanuló egy főtárgyat (hangszert) tanulhat, kivételes esetben az igazgató engedélyezheti második tárgy felvételét.

Kötelező tárgyak

A hangszeres oktatáshoz szorosan kapcsolódnak a kötelező, vagy kötelezően választott tárgyak, heti négy maximum hat foglakozás erejéig. (A hat foglalkozáson [heti 300 perc] túli képzésért tandíjat kell fizetni.)

Kötelező tárgy a szolfézs, melyből (a kiselőképző és előképzőn túl) a négy alapfokú évfolyamot minden tanulónak el kell végezni. Amennyiben ez megtörtént, a tanuló választhat az adott évben  felkínált lehetőségek közül, melyek általában: zenekar (fúvós, vonós, gitár, tambura) zenetörténet, népdalkör, énekkar. Beiratkozáskor a szülő nyilatkozik, hogy a növendék mit választott és ez akkor már kötelező a részére.

Választható tárgyak

A hangszeres tanulmányok és a kötelező szolfézs mellett van lehetőség az iskola együtteseinek munkájában részt venni.


nyomtatási nézet